ARC-Desk

DUIDELIJKE PROCESSEN - BETERE DOCUMENTATIE:
VAN DE SCHRIJFCULTUUR NAAR EEN GESTRUCTUREERDE REVISIECYCLUS

ARC-Desk is een internettoepassing die twee centrale processen binnen uw documentatiecyclus ondersteunt:

 • veranderingsaanvragen (Change Requests)
 • vrijgaveprocessen
ARC-Desk - clear processes - improved documentation

Opstellen en beheren van veranderingsaanvragen (Change Requests)

U publiceert een handboek op het portaal. Vervolgens heeft de gebruiker de mogelijkheid om bij elke alinea, afbeelding, grafiek ... veranderingsaanvragen in de vorm van commentaren in te voegen. Grafieken of langere teksten worden als bijlage aan het veranderingsobject gehangen. Veranderingsaanvragen kunnen door geautoriseerde gebruikers besproken en uiteindelijk aanvaard of geweigerd worden. De geschiedenis van de volledige discussie wordt permanent opgeslagen en kan op elk moment opgevraagd worden.

Controle en vrijgave van documenten door interne en externe revisoren.

U publiceert het herwerkte handboek opnieuw op ARC-Desk. Veranderde hoofdstukken/paragrafen zijn duidelijk gemarkeerd, net zoals de uitgevoerde wijzigingen. Revisoren kunnen in functie van de beschikbare autorisatie extra commentaren invoegen of de veranderde hoofdstukken/paragrafen aanvaarden c.q. weigeren.

ARC-Desk in een oogopslag

 • DITA-ondersteuning: Controleren en vrijgeven van DITA-gebaseerde publicaties
 • Eenvoudige webgebaseerde configuratie van rechten, gebruikers en groepen direct in het administratieportaal
 • Zoeken in volledige tekst zowel in alle als in individuele documenten
 • Sterke, webgebaseerde HTML-editor met configureerbare functieomvang
 • Efficiënte filtering op commentaarstatus vergemakkelijkt het vinden van en navigeren naar relevante commentaren
 • Veiliger door HTTPS-verbinding

Uw voordeel

 • Geen veranderingsaanvragen meer via de telefoon, e-mail, papier, pdf of zelfs mondeling. Dat wordt vervangen door een centrale, gebruiksvriendelijke webcomponent
 • Door het centrale beheer en de permanente opslag is een complete traceerbaarheid van alle processen gegarandeerd: wie heeft welke verandering wanneer voorgesteld, wie heeft ze aanvaard of geweigerd en wie heeft ze dan in de documentatie aangepast?
 • Geen goedkeuring meer via pdf of papier

 • Hoge efficiëntie: veranderde/te controleren passages kunnen snel en gemakkelijk opgezocht worden. Enkel de veranderde paragrafen moeten vrijgegeven worden. Al de andere worden enkel weergegeven. Als alle paragrafen vrijgegeven zijn, is het volledige handboek vrijgegeven.
 • Traceerbaarheid: Het systeem slaat permanent op wie welke paragraaf (in welke revisie) wanneer vrijgegeven heeft.

Het principe van The ARC-Desk

The ARC-Desk Principle