Meer oplossingen

Optimaal werken dankzij optimale oplossingen

METAMORPHOSIS - STERKE XML CONTENT PROCESSING

MetaMorphosis maakt de transformatie mogelijk van SGML- en XML-structuren maar kan ook willekeurige andere structuren, die als boom kunnen worden weergegeven, verwerken. Daarbij maakt het niet uit of u bijvoorbeeld met FrameMaker Interchange Format (MIF), databasetabellen of Microsoft Rich Text Format (RTF) werkt - Metamorphosis is uiterst flexibel.

Uw voordeel

MetaMorphosis is modulair opgebouwd: Kerncomponenten zijn MMDB voor de binaire voorstelling van bomen, en MMX, een vertolkingsprogramma voor de MetaMorphosis-transformatietaal waarmee MetaMorphosis-scripten op MMDB-objecten toegepast worden.

Het beschikt over een plug-inarchitectuur voor willekeurige input- en outputmedia. Plug-ins kunnen naar keuze als MetaMorphosis-modules of in andere programmeertalen opgesteld worden.

Een SDK met sterke API’s (.NET, C++, Java) maakt de integratie van MetaMorphosis in alle processen en systemen mogelijk.

OVIDIUS TREEVISION - DTD’S VISUALISEREN EN ANALYSEREN

TreeVision maakt het gemakkelijker om met complexe Document Type Definitions (DTD’s) te werken. TreeVision visualiseert zowel XML- als SGML-DTD’s en geeft deze weer in een boomstructuur.

TreeVision vereenvoudigt de ontwikkeling en het onderhoud van DTD’s. Door de uitgebreide zoek- en analysemogelijkheden kunnen fouten en inconsistenties snel opgespoord en opgelost worden.

Dat maakt het werk van ontwikkelaars van publicatietoepassingen gemakkelijker.

TreeVision is geen DTD-editor en kan DTD’s enkel weergeven en analyseren

Uw voordeel

  • Uitgebreide zoekopties helpen u bij het opsporen van elementen en attributen en zorgen ervoor dat u snel doorheen de DTD’s kan navigeren.
  • Belangrijke informatie wordt op een duidelijke manier grafisch verwerkt, bv. het aantal attributen per element, directe en indirecte recursie of niet-gedefinieerde elementen.
  • Met Image Maps kan u gemakkelijk en snel grafieken voor DTD’s, deelbomen of afzonderlijke elementen aanmaken.

DOWNLOADEN EN LICENTIEOVEREENKOMST VAN TREEVISION

TreeVision wordt door ons niet meer verder ontwikkeld. U kan het programma vanaf versie 1.5 (november 2009) gratis bij ons aanvragen.

Houd er rekening mee dat wij noch garantie voor de functionaliteit van TreeVision noch ondersteuning bieden.