authordesk

authordeskauteursondersteuning en terminologie

Verschillende formuleringen met dezelfde betekenis - op woordniveau spreken wij over synoniemen. Maar nog vaker is er sprake van volledige zinnen die ondanks een verschillende zinsbouw hetzelfde betekenen.

Uw voordeel

  • Uw documenten bestaan uit een uniforme terminologie en zinsbouw.
  • Vertaalkosten worden geminimaliseerd.
  • Door Fuzzy zoeken vindt u ook begrippen en zinnen ondanks schrijffouten.

Verbeterde kwaliteit door standaardisering

Telkens opnieuw worden in de technische redactie voor de brontaal talrijke varianten gebruikt voor een en dezelfde inhoud die dan ook nog in diverse talen worden vertaald. Een voorbeeld ter verduidelijking:
  • Het apparaat met de hoofdschakelaar inschakelen.
  • Schakel het apparaat met de hoofdschakelaar in.
  • Schakel met de hoofdschakelaar het apparaat in.
  • Met de hoofdschakelaar het apparaat inschakelen.

Dat voorbeeld kan naar believen worden uitgebreid.

Dankzij de auteursondersteuning authordesk heeft u de mogelijkheid om het opstellen van uw teksten veel efficiënter te laten verlopen. De standaardisering van inhoud zorgt voor een uniforme schrijfwijze en dus gelijkvormige documenten.

Tijdens het schrijven worden door authordesk volledige zinnen of begrippen voorgesteld die u door een muisklik in uw document kan overnemen. U vergroot het hergebruik van zinnen en dus ook de kwaliteit van uw teksten aangezien ook ongeldige zinnen en begrippen weergegeven en eenvoudig vervangen kunnen worden. De auteur kiest zelf of de voorstellen in real time weergegeven worden of het volledige document achteraf via een batchproces gecontroleerd wordt.

authordesk kan als autonoom systeem of volledig in de redactiesystemen XR en docuglobe geïntegreerd gebruikt worden.

Fuzzy zoeken

authordesk vindt inhoud ongeacht schrijffouten, typ- of splitsfouten. Verder worden inhoudelijk verwante begrippen probleemloos gevonden.

Bel mij op
Contact