Overtuigende feiten

Wij werken in meer dan 200 talen met een team van gecertificeerde, taalkundig, vakkundig en sociaal competente tolken - u kan op ons rekenen voor al uw events en meetings.

In het beroep van tolk is een intensieve voorbereiding op elke opdracht van groot belang. Onze tolken bereiden zich door middel van overeenkomstige documenten en werkmateriaal voor op de thematiek en de terminologie van elke opdracht.

Tolken hebben niet alleen de taak om tussen talen om te schakelen maar moeten ook beide culturen met elkaar in communicatie kunnen brengen. Dat betekent dat tolken kennis moeten hebben over het land en zijn inwoners en vertrouwd moeten zijn met de culturele achtergrond van het land waarin zijn/haar werktaal wordt gesproken. Ze moeten dus niet enkel kunnen toelichten wat gezegd, maar vooral wat bedoeld wordt.

Uw voordeel

Voor elke aanvraag de juiste tolk

Gesprekstolk (consecutief)

Voor uw zakelijke onderhandelingen, opleidingen, seminars, feesten of diplomatieke aangelegenheden

  • geen dure conferentietechniek vereist
  • slechts 1 tolk per taal

Fluister- of congrestolk (simultaan)

Daadkrachtige ondersteuning van uw congressen, vergaderingen of interactieve seminars

Door het gebruik van conferentietechniek wordt een dynamische spraaktransmissie gegarandeerd zonder enige beperking voor de deelnemers aan een congres.

  • geen tijdverlies bij de spraaktransmissie
  • actieve betrokkenheid van alle deelnemers en levendige discussies zonder taalbarrière
  • met het oog op een constante kwaliteit en door de hoge vereiste concentratie wordt het tolkenteam alle 30-40 minuten zonder onderbreking afgelost
  • Ororganisatie en opbouw van de conferentietechniek

Neem contact met ons op

Bel mij op
Contact