Logo technotrans
  • Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Gegevensbeschermingsverklaring


 

Algemene informatie

Onderstaande informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u een bezoek brengt aan onze webpagina. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u als persoon kan worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het thema Gegevensbescherming vindt u hieronder in de gegevensbeschermingsverklaring.

 

Verzamelen van gegevens op onze webpagina

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze webpagina?

De gegevensverwerking op deze webpagina gebeurt door de beheerder van de webpagina. De contactgegevens zijn vermeld in het impressum van de webpagina.

Hoe worden uw gegevens verzameld?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ons die meedeelt. Daarbij kan het gaan over gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd bij een bezoek aan onze webpagina. Het gaat vooral over technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt opgeroepen). Die gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u onze webpagina opent.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de webpagina zonder fouten kan worden gebruikt. Andere gegevens kunnen gebruikt worden voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht om gratis informatie te verkrijgen over oorsprong, ontvanger en doel van de opgeslagen persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om te verlangen dat gegevens gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd worden. Hieromtrent en ook voor vragen over het thema Gegevensbescherming kan u zich altijd tot ons wenden op het adres dat u onder Impressum vindt. Verder heeft u het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde instantie.

  

Analysetools en tools van derde aanbieders

Bij het bezoek aan onze webpagina kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dat gebeurt vooral door cookies en met zogenoemde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt in de regel anoniem; het surfgedrag kan niet teruggekoppeld worden aan u als persoon. U kan zich tegen de analyse verzetten of het gebruik van uw gegevens vermijden door bepaalde tools niet te gebruiken. Details vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder de titel ‘Modules van derden en analysetools’.

U kan zich tegen de analyse verzetten. In deze gegevensbeschermingsverklaring geven wij informatie over hoe u zich tegen het gebruik van uw gegevens kan verzetten.

 

Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van die pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel ernstig. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als u deze webpagina bezoekt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u als persoon kan worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt toegelicht welke gegevens verzameld worden en waarvoor wij ze gebruiken. Er wordt ook toegelicht hoe en voor welke doeleinden dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op internet (bv. bij de communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. 

Informatie in verband met de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze webpagina is:

gds GmbH
Robert-Linnemann-Str. 17
D - 48336 Sassenberg

 

Directie:

Ulrich Pelster

Michael Finger

Tel.: +49 (0)2583 - 301 3000

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen ter verwerking van persoonsgegevens (bv. naam, e-mailadressen e.d.). 

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn enkel mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kan een reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Een informele melding via een tot ons gerichte e-mail volstaat. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór de herroeping blijft onaangetast. 

Recht van beroep bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit

In geval van inbreuken tegen de gegevensbescherming heeft de betrokken persoon het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde instantie. Bevoegde autoriteit op het gebied van gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor de gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Voor ons is dat de functionaris voor de gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Nordrhein-Westfalen (ldi): https://www.ldi.nrw.de/ 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij het uitvoeren van een contract geautomatiseerd verwerken, als dusdanig of aan derden in een courant, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Voor zover u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke vraagt, gebeurt dat enkel in de mate dat het technisch haalbaar is. 

SSL- c.q. TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de webpagina verstuurt), maakt deze webpagina gebruik van een SSL- c.q. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding kan u herkennen doordat de adresregel van uw browser van ‘http://’ naar ‘https://’ springt en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- c.q. TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt, niet door derden worden gelezen. 

Informeren, blokkeren, verwijderen

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om gratis inlichtingen te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de oorsprong en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en indien nodig het recht om de gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Hieromtrent en ook voor vragen over het thema Persoonsgegevens kan u zich altijd tot ons wenden op het adres dat u onder Impressum vindt. 

Verzet tegen reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor de toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame of informatiemateriaal wordt bij deze ook uitdrukkelijk geweigerd. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen bij ongewenste toezending van reclame, bv. via spam.

  

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een DPO aangeduid.

Sven Peddinghaus
technotrans SE
Robert-Linnemann-Str. 17
D - 48336 Sassenberg
Duitsland

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Verzamelen van gegevens op onze webpagina

Cookies

De internetpagina's maken deels gebruik van zogenoemde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer bewaard en door uw browser opgeslagen worden.

De door ons gebruikte cookies zijn grotendeels zogenoemde ‘sessie-cookies’. Na uw bezoek worden ze automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op de eindapparatuur aanwezig tot u ze wist. Die cookies maken het mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek opnieuw te herkennen.

U kan uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en deze slechts in bepaalde gevallen toestaat, in bepaalde gevallen of altijd weigert alsook het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij het deactiveren van cookies kan de werking van deze webpagina beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of het ter beschikking stellen van bepaalde, door u gewenste functies (bv. functie winkelmandje), worden opgeslagen op basis van art. 6 § 1 lid f AGV. De beheerder van de webpagina heeft een rechtmatig belang bij het opslaan van cookies om de webpagina technisch foutvrij en optimaal ter beschikking te kunnen stellen. Voor zover andere cookies (bv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) opgeslagen worden, worden ze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk besproken. 

Serverlogbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenoemde serverlogbestanden die automatisch door uw browser naar ons worden doorgestuurd. Dat zijn:

browsertype en -versie

gebruikt besturingssysteem

referrer-URL (eerder bezochte pagina)

hostnaam van de computer die de webpagina oproept

tijdstip van de serveraanvraag

IP-adres

Die gegevens worden niet met andere gegevensbronnen gecombineerd.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 § 1 lid b AGV waarin de verwerking van gegevens voor het vervullen van een contract of precontractuele maatregelen toegestaan wordt. 

Contactformulier

Als u via het contactformulier een aanvraag indient, worden uw gegevens van het aanvraagformulier incl. de door u ingevoerde contactgegevens bij ons opgeslagen voor de behandeling van uw aanvraag en de verschaffing van eventueel bijkomende inlichtingen. Die gegevens worden zonder uw toestemming niet door ons doorgegeven.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 § 1 lid a AGV). U kan een reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Een informele melding via een tot ons gerichte e-mail volstaat. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór de herroeping blijft onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens worden bij ons bewaard tot u ons vraagt om ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens herroept of het doel van de gegevensopslag wegvalt (bv. nadat uw aanvraag volledig werd behandeld). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast. 

Registratie op deze webpagina

U kan zich op onze webpagina registreren om extra functies op de pagina te gebruiken. De daartoe ingevoerde gegevens worden door ons enkel gebruikt om ervoor te zorgen dat u de overeenkomstige functie of dienst waarvoor u zich heeft aangemeld, kan gebruiken. De bij de registratie in te vullen verplichte velden moeten helemaal ingevoerd worden. Zo niet zal de registratie niet aanvaard worden.

Wij gebruiken het e-mailadres dat bij de registratie werd vermeld om u te informeren over belangrijke veranderingen (bv. de omvang van de functie of technisch vereiste veranderingen).

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens gebeurt dus op basis van uw toestemming (art. 6 § 1 lid a AGV). U kan een reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Een informele melding via een tot ons gerichte e-mail volstaat. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór de herroeping blijft onaangetast.

De bij de registratie verzamelde gegevens worden door ons bewaard zolang u op onze webpagina geregistreerd bent en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

  

Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze webpagina maakt gebruikt van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De dienst wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenoemde ‘cookies’. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer bewaard worden en een gebruiksanalyse van de webpagina mogelijk maken. De door het cookie gecreëerde informatie over het gebruik van deze webpagina wordt in de regel overgedragen naar een server van Google in de VS en daar bewaard.

Cookies van Google Analytics worden opgeslagen op basis van art. 6 § 1 lid f AGV. De beheerder van de webpagina heeft een rechtmatig belang bij de analyse van uw gebruikersgedrag om zowel zijn internetaanbod als zijn reclame te optimaliseren. 

IP-anonymisering

Wij hebben op onze webpagina de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die deel uitmaken van het verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf verkort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze webpagina zal Google die informatie gebruiken om uw gebruik van de webpagina te analyseren, reports over de webpagina-activiteiten op te stellen en andere met het gebruik van de webpagina en het internet verbonden dienstverleningen tegenover de exploitant van de webpagina te realiseren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. 

Browser-plugin

U kan het bewaren van de cookies vergrendelen door middel van een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware; wij willen er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze webpagina integraal kan gebruiken. Verder kan u verhinderen dat de door de cookies gecreëerde en op uw gebruik van de webpagina betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google geregistreerd en door Google verwerkt worden door via de volgende link de browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

 

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kan het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie gezet dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze webpagina verhindert: Google Analytics deactiveren

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Orderverwerking

Wij hebben een overeenkomst met Google in verband met de orderverwerking en beantwoorden bij het gebruik van Google Analytics aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten. 

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze webpagina maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’).

In het kader van Google AdWords gebruiken wij het zogenoemde Conversion Tracking. Als u op een door Google geschakelde advertentie klikt, wordt een Conversion Tracking Cookie gezet. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker bewaart. Die cookies zijn slechts 30 dagen geldig en dienen niet ter persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze webpagina bezoekt terwijl het cookie nog niet is vervallen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze webpagina werd doorverwezen.

Elke klant van Google AdWords ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet getraceerd worden via de webpagina’s van AdWords-klanten. De met het Conversion-cookie verzamelde informatie dient om Conversion-statistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor Conversion Tracking hebben gekozen. De klanten komen te weten hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en naar een pagina met Conversion-Tracking-Tag doorverwezen werden. Ze ontvangen echter geen informatie aan de hand waarvan de gebruiker kan worden geïdentificeerd. Als u niet aan de Tracking wenst deel te nemen, kan u dat gebruik weigeren door het cookie van de Google Conversion Tracking via de gebruikersinstelling van uw internetbrowser te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de Conversion-Tracking-statistieken.

Conversion-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 § 1 lid f AGV. De beheerder van de webpagina heeft een rechtmatig belang bij de analyse van uw gebruikersgedrag om zowel zijn internetaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kan uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en deze slechts in bepaalde gevallen toestaat, in bepaalde gevallen of altijd weigert alsook het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij het deactiveren van cookies kan de werking van deze webpagina beperkt zijn.

  

Nieuwsbrief 

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de webpagina aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij uw e-mailadres en andere informatie nodig die aantoont dat u de eigenaar van het e-mailadres bent en instemt met de ontvangst van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet c.q. enkel op vrijwillige basis verzameld. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de aangevraagde informatie en niet aan derden doorgegeven.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 § 1 lid a AGV). U kan de door u verleende toestemming voor het bewaren van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief op elk moment herroepen, bv. door u via de link in de nieuwsbrief uit te schrijven. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór de herroeping blijft onaangetast.

De in verband met de nieuwsbrief door u verschafte gegevens worden door ons opgeslagen en pas verwijderd als u zich uitschrijft en de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden bewaard (bv. e-mailadressen voor het ledenbestand) blijven daardoor onaangetast.

 

Sociale media

Het gebruik van sociale media gebeurt in functie van een aangename weergave van ons onlineaanbod. Dat vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 § 1 lid f AGV.
Onze webpagina maakt gebruik van de volgende plugins: 

Youtube

Beheerder van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. De pagina wordt ter beschikking gesteld door Google.

Als u een van onze pagina’s met YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke pagina u heeft bezocht.

Als u met uw YouTube-account bent ingelogd, biedt u YouTube de mogelijkheid om uw zoekgedrag direct aan uw persoonlijk profiel te koppelen. Dat kan u voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube onder: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy

Twitter

Beheerder van de pagina’s is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

Als u een van onze pagina’s met Twitter-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de servers van Twitter tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de Twitter-server meegedeeld welke pagina u heeft bezocht.

Als u met uw Twitter-account bent ingelogd, biedt u Twitter de mogelijkheid om uw zoekgedrag direct aan uw persoonlijk profiel te koppelen. Dat kan u voorkomen door uit te loggen uit uw Twitter-account.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Twitter onder: https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/update-privacy-policy.

LinkedIn

Beheerder van de pagina’s is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Als u een van onze pagina’s met LinkedIn-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de LinkedIn-server meegedeeld welke pagina u heeft bezocht.

Als u met uw LinkedIn-account bent ingelogd, biedt u LinkedIn de mogelijkheid om uw zoekgedrag direct aan uw persoonlijk profiel te koppelen. Dat kan u voorkomen door uit te loggen uit uw LinkedIn-account.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van LinkedIn onder: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.

Facebook

Beheerder van de pagina's is Facebook Inc. , 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

Als u een van onze pagina’s met Facebook-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de servers van Facebook tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de Facebook-server meegedeeld welke pagina u heeft bezocht.

Als u met uw Facebook-account bent ingelogd, biedt u Facebook de mogelijkheid om uw zoekgedrag direct aan uw persoonlijk profiel te koppelen. Dat kan u voorkomen door uit te loggen uit uw Facebook-account.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het gegevensbeleid van Facebook onder: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Google+

Beheerder van de pagina’s is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Als u een van onze pagina’s met Google+-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de servers van Google+ tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de Google+-server meegedeeld welke pagina u heeft bezocht.

Als u met uw Google+-account bent ingelogd, biedt u Google+ de mogelijkheid om uw zoekgedrag direct aan uw persoonlijk profiel te koppelen. Dat kan u voorkomen door uit te loggen uit uw Google+-account.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google+ onder: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

Xing

Beheerder van de pagina’s is XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Als u een van onze pagina’s met Xing-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de servers van Xing tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de Xing-server meegedeeld welke pagina u heeft bezocht.

Als u met uw Xing-account bent ingelogd, biedt u Xing de mogelijkheid om uw zoekgedrag direct aan uw persoonlijk profiel te koppelen. Dat kan u voorkomen door uit te loggen uit uw Xing-account.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Xing+ onder: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 

gds GmbH

Robert-Linnemann-Strasse 17

48336 Sassenberg

Duitsland

Tel.: +49 (0)2583 301-3000

Fax: +49 (0)2583 301-3300

https://www.gds.eu

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opmerking:
Voor een betere leesbaarheid gebruikt de gds GmbH op deze website de generisch mannelijke taalvorm. Die vorm mag u principieel beschouwen als genderneutraal.

Bel mij op
Contact
Onlinepresentaties